A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat namysłowski 

namysłowski
brak 1.14% 1.21% 1.28% 1.36% 1.43% 1.50% 1.57% 1.64% 1.72% 1.79%
danych 1.20% 1.27% 1.35% 1.42% 1.49% 1.56% 1.63% 1.71% 1.78% 1.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 762
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 893
Liczba ważnych kart:6 892
Frekwencja wyborcza:19.83%
Liczba głosów ważnych:6 554
% głosów ważnych:95.10%
Liczba głosów na listy komitetu:88
% 1.34%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Domaszowice 2 983  759  759  701  1.14
Namysłów 20 882  4 392  4 391  4 207  57  1.35
Pokój 4 345  631  631  597  1.17
Świerczów 2 912  539  539  510  1.18
Wilków 3 640  572  572  539  10  1.86
Ogółem 34 762  6 893  6 892  6 554  88  1.34
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 14 15.91 0.21
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 18 20.45 0.27
GRENIUCH Tomasz Wiesław 12 13.64 0.18
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 12 13.64 0.18
BORODACZ Artur Piotr 3 3.41 0.05
ICKIEWICZ Anna Urszula 8 9.09 0.12
DROZDOWSKA Joanna Ewa 6 6.82 0.09
ROK Wiesław Robert 1 1.14 0.02
LUDKOWSKA Maria 3 3.41 0.05
HELCYK Justyna Magdalena 11 12.50 0.17