A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat oleski 

oleski
brak 5.54% 6.12% 6.69% 7.27% 7.84% 8.42% 8.99% 9.57% 10.14% 10.72%
danych 6.11% 6.68% 7.26% 7.83% 8.41% 8.98% 9.56% 10.13% 10.71% 11.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 046
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 150
Liczba ważnych kart:8 150
Frekwencja wyborcza:15.08%
Liczba głosów ważnych:7 774
% głosów ważnych:95.39%
Liczba głosów na listy komitetu:504
% 6.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobrodzień 8 175  1 025  1 025  992  67  6.75
Gorzów Śląski 6 025  763  763  723  49  6.78
Olesno 14 906  2 450  2 450  2 346  130  5.54
Praszka 11 468  2 140  2 140  2 052  123  5.99
Radłów 3 573  377  377  363  41  11.29
Rudniki 6 832  972  972  917  57  6.22
Zębowice 3 067  423  423  381  37  9.71
Ogółem 54 046  8 150  8 150  7 774  504  6.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 303 60.12 3.90
DOBROSZ Janusz Konrad 29 5.75 0.37
JAKI Patryk Tomasz 103 20.44 1.32
GUTEK Ewa Danuta 19 3.77 0.24
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 11 2.18 0.14
HYLEWICZ Janusz 9 1.79 0.12
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 7 1.39 0.09
KIELKA Wojciech Antoni 13 2.58 0.17
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 7 1.39 0.09
FOJT Artur Czesław 3 0.60 0.04