A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat oleski 

oleski
brak 1.84% 2.32% 2.79% 3.27% 3.75% 4.23% 4.70% 5.18% 5.66% 6.13%
danych 2.31% 2.78% 3.26% 3.74% 4.22% 4.69% 5.17% 5.65% 6.12% 6.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 046
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 150
Liczba ważnych kart:8 150
Frekwencja wyborcza:15.08%
Liczba głosów ważnych:7 774
% głosów ważnych:95.39%
Liczba głosów na listy komitetu:235
% 3.02%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobrodzień 8 175  1 025  1 025  992  27  2.72
Gorzów Śląski 6 025  763  763  723  17  2.35
Olesno 14 906  2 450  2 450  2 346  77  3.28
Praszka 11 468  2 140  2 140  2 052  65  3.17
Radłów 3 573  377  377  363  24  6.61
Rudniki 6 832  972  972  917  18  1.96
Zębowice 3 067  423  423  381  1.84
Ogółem 54 046  8 150  8 150  7 774  235  3.02
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 116 49.36 1.49
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 16 6.81 0.21
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 20 8.51 0.26
SICIŃSKA Lilianna 16 6.81 0.21
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 6 2.55 0.08
MAŁOLEPSZA Magdalena 33 14.04 0.42
DOBRUK Paweł Jan 5 2.13 0.06
PASZYN Paweł Stefan 5 2.13 0.06
ZDZIENICKA Ewa Maria 6 2.55 0.08
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 12 5.11 0.15