A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat oleski 

oleski
brak 4.46% 5.48% 6.50% 7.52% 8.54% 9.57% 10.59% 11.61% 12.63% 13.65%
danych 5.47% 6.49% 7.51% 8.53% 9.56% 10.58% 11.60% 12.62% 13.64% 14.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 046
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 150
Liczba ważnych kart:8 150
Frekwencja wyborcza:15.08%
Liczba głosów ważnych:7 774
% głosów ważnych:95.39%
Liczba głosów na listy komitetu:776
% 9.98%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobrodzień 8 175  1 025  1 025  992  55  5.54
Gorzów Śląski 6 025  763  763  723  70  9.68
Olesno 14 906  2 450  2 450  2 346  224  9.55
Praszka 11 468  2 140  2 140  2 052  301  14.67
Radłów 3 573  377  377  363  22  6.06
Rudniki 6 832  972  972  917  87  9.49
Zębowice 3 067  423  423  381  17  4.46
Ogółem 54 046  8 150  8 150  7 774  776  9.98
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 312 40.21 4.01
WOŹNIAK Piotr Jan 129 16.62 1.66
KLEPACZ Apolonia Weronika 143 18.43 1.84
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 22 2.84 0.28
PIWCEWICZ Jolanta Anna 12 1.55 0.15
CHADŻY Wojciech 8 1.03 0.10
JANIEC Alicja Jadwiga 32 4.12 0.41
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 13 1.68 0.17
DUDA Katarzyna Beata 82 10.57 1.05
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 23 2.96 0.30