A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat oleski 

oleski
brak 27.68% 29.85% 32.01% 34.18% 36.34% 38.51% 40.68% 42.84% 45.01% 47.17%
danych 29.84% 32.00% 34.17% 36.33% 38.50% 40.67% 42.83% 45.00% 47.16% 49.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 046
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 150
Liczba ważnych kart:8 150
Frekwencja wyborcza:15.08%
Liczba głosów ważnych:7 774
% głosów ważnych:95.39%
Liczba głosów na listy komitetu:2 826
% 36.35%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobrodzień 8 175  1 025  1 025  992  428  43.15
Gorzów Śląski 6 025  763  763  723  225  31.12
Olesno 14 906  2 450  2 450  2 346  1 010  43.05
Praszka 11 468  2 140  2 140  2 052  568  27.68
Radłów 3 573  377  377  363  139  38.29
Rudniki 6 832  972  972  917  268  29.23
Zębowice 3 067  423  423  381  188  49.34
Ogółem 54 046  8 150  8 150  7 774  2 826  36.35
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 1 346 47.63 17.31
JAZŁOWIECKA Danuta 1 043 36.91 13.42
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 123 4.35 1.58
SYNOWSKA Alicja 67 2.37 0.86
TUTAJ Jerzy 54 1.91 0.69
BROK Anna 50 1.77 0.64
WALKOWIAK Roman Wiktor 21 0.74 0.27
PICHLA Grażyna Bożena 66 2.34 0.85
KOTAPKA Jan Tomasz 19 0.67 0.24
RUDYK Cezariusz Emanuel 37 1.31 0.48