A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat oleski 

oleski
brak 10.18% 11.15% 12.13% 13.10% 14.08% 15.05% 16.02% 17.00% 17.97% 18.95%
danych 11.14% 12.12% 13.09% 14.07% 15.04% 16.01% 16.99% 17.96% 18.94% 19.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 046
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 150
Liczba ważnych kart:8 150
Frekwencja wyborcza:15.08%
Liczba głosów ważnych:7 774
% głosów ważnych:95.39%
Liczba głosów na listy komitetu:968
% 12.45%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobrodzień 8 175  1 025  1 025  992  101  10.18
Gorzów Śląski 6 025  763  763  723  144  19.92
Olesno 14 906  2 450  2 450  2 346  245  10.44
Praszka 11 468  2 140  2 140  2 052  252  12.28
Radłów 3 573  377  377  363  66  18.18
Rudniki 6 832  972  972  917  121  13.20
Zębowice 3 067  423  423  381  39  10.24
Ogółem 54 046  8 150  8 150  7 774  968  12.45
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 734 75.83 9.44
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 45 4.65 0.58
MAŃKOWSKA Ewa Maria 43 4.44 0.55
SKOWRON Zbigniew 24 2.48 0.31
KONOPKA Antoni Jacek 38 3.93 0.49
PILAWKA Tomasz 13 1.34 0.17
SAMBORSKI Tadeusz 2 0.21 0.03
JANIK Janina 33 3.41 0.42
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 14 1.45 0.18
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 22 2.27 0.28