A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Dobrodzień

Dobrodzień
brak 10.18% 11.15% 12.13% 13.10% 14.08% 15.05% 16.02% 17.00% 17.97% 18.95%
danych 11.14% 12.12% 13.09% 14.07% 15.04% 16.01% 16.99% 17.96% 18.94% 19.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 175
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 025
Liczba ważnych kart:1 025
Frekwencja wyborcza:12.54%
Liczba głosów ważnych:992
% głosów ważnych:96.78%
Liczba głosów na listy komitetu:101
% 10.18%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 69 68.32 6.96
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 11 10.89 1.11
MAŃKOWSKA Ewa Maria 1 0.99 0.10
SKOWRON Zbigniew 1 0.99 0.10
KONOPKA Antoni Jacek 6 5.94 0.60
PILAWKA Tomasz 5 4.95 0.50
SAMBORSKI Tadeusz 0 0.00 0.00
JANIK Janina 7 6.93 0.71
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 0 0.00 0.00
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 1 0.99 0.10