A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 160801 Numer obwodu głosowania 4
Okręg wyborczy nr 12 Okręgowa Komisja Wyborcza w Opolu
Województwo OPOLSKIE Powiat oleski Gmina Dobrodzień
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Publiczna Szkoła Podstawowa 46-375 Pludry ul. Aleja Wyzwolenia 4b
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1729
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1729
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1200
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 924
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 276
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 276
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 276
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 276
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 270
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:22
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KEMPA Beata Agnieszka 15
2. DOBROSZ Janusz Konrad 0
3. JAKI Patryk Tomasz 5
4. GUTEK Ewa Danuta 1
5. CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 0
6. HYLEWICZ Janusz 0
7. ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 0
8. KIELKA Wojciech Antoni 1
9. WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 0
10. FOJT Artur Czesław 0
Razem22
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KREJCKANT Aleksander Konrad 3
2. KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 0
3. GRENIUCH Tomasz Wiesław 0
4. CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 1
5. BORODACZ Artur Piotr 0
6. ICKIEWICZ Anna Urszula 0
7. DROZDOWSKA Joanna Ewa 0
8. ROK Wiesław Robert 0
9. LUDKOWSKA Maria 0
10. HELCYK Justyna Magdalena 3
Razem7
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:21
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 8
2. WOŹNIAK Piotr Jan 0
3. KLEPACZ Apolonia Weronika 10
4. LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 0
5. PIWCEWICZ Jolanta Anna 0
6. CHADŻY Wojciech 0
7. JANIEC Alicja Jadwiga 0
8. KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 0
9. DUDA Katarzyna Beata 3
10. GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 0
Razem21
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:84
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACKIEWICZ Dawid Bohdan 24
2. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 13
3. ZALEWSKA Anna Elżbieta 12
4. KŁOSOWSKI Sławomir 14
5. MARCZAK Tadeusz Kazimierz 4
6. MACHAŁEK Marzena Anna 5
7. GIBAS Teresa Jadwiga 1
8. TYNIEC Jacek 5
9. MARCINIAK Wojciech 5
10. CZOCHARA Katarzyna Beata 1
Razem84
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KWIATKOWSKI Robert Artur 3
2. KUBICA Anna Maria 3
3. NOWAK Bogusław Jerzy 0
4. GÓRNIAK Judyta 0
5. WIDŁAK Artur Fryderyk 0
6. NOWACKA Agata Łucja 1
7. SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0
8. ZAWADZKA Stanisława Natalia 0
9. TABISZ Jacek 0
10. TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0
Razem7
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:6
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZASADA Artur Jarosław 2
2. BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 0
3. ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 0
4. SICIŃSKA Lilianna 0
5. PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 0
6. MAŁOLEPSZA Magdalena 4
7. DOBRUK Paweł Jan 0
8. PASZYN Paweł Stefan 0
9. ZDZIENICKA Ewa Maria 0
10. DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 0
Razem6
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:16
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 8
2. DYBALSKI Ireneusz Karol 1
3. PODOLSKA Maja Małgorzata 0
4. RUBIŚ Tomasz Łukasz 1
5. JARZĄBEK Bogusława Hanna 0
6. SZEWCZYK Łukasz Leszek 3
7. KAWKA Karina Anna 0
8. POKRYWKA Jan Tadeusz 2
9. ŁAMBUCKA Maria Anna 0
10. WITCZAK Klaudia Monika 1
Razem16
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:82
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 34
2. JAZŁOWIECKA Danuta 35
3. HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 1
4. SYNOWSKA Alicja 4
5. TUTAJ Jerzy 0
6. BROK Anna 3
7. WALKOWIAK Roman Wiktor 1
8. PICHLA Grażyna Bożena 1
9. KOTAPKA Jan Tomasz 0
10. RUDYK Cezariusz Emanuel 3
Razem82
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:25
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. RAKOCZY Stanisław 15
2. SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 2
3. MAŃKOWSKA Ewa Maria 1
4. SKOWRON Zbigniew 0
5. KONOPKA Antoni Jacek 1
6. PILAWKA Tomasz 1
7. SAMBORSKI Tadeusz 0
8. JANIK Janina 4
9. CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 0
10. ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 1
Razem25