A  A+ A+

Powiat oleski 

oleski
brak 10.55% 11.36% 12.17% 12.98% 13.79% 14.61% 15.42% 16.23% 17.04% 17.85%
danych 11.35% 12.16% 12.97% 13.78% 14.60% 15.41% 16.22% 17.03% 17.84% 18.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 046
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 150
Liczba ważnych kart:8 150
Frekwencja wyborcza:15.08%
Liczba głosów ważnych:7 774
% głosów ważnych:95.39%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  234  3.01
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  776  9.98
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  579  7.45
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 826  36.35
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  235  3.02
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  968  12.45
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 592  20.48
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  504  6.48
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  60  0.77
  Komitety razem 7 774  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Dobrodzień 8 175  1 025  1 025  12.54  992  96.78
Gorzów Śląski 6 025  763  763  12.66  723  94.76
Olesno 14 906  2 450  2 450  16.44  2 346  95.76
Praszka 11 468  2 140  2 140  18.66  2 052  95.89
Radłów 3 573  377  377  10.55  363  96.29
Rudniki 6 832  972  972  14.23  917  94.34
Zębowice 3 067  423  423  13.79  381  90.07
Powiat ogółem 54 046  8 150  8 150  15.08  7 774  95.39