A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat oleski 

oleski
brak 9.64% 11.62% 13.60% 15.58% 17.56% 19.54% 21.52% 23.50% 25.48% 27.46%
danych 11.61% 13.59% 15.57% 17.55% 19.53% 21.51% 23.49% 25.47% 27.45% 29.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 046
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 150
Liczba ważnych kart:8 150
Frekwencja wyborcza:15.08%
Liczba głosów ważnych:7 774
% głosów ważnych:95.39%
Liczba głosów na listy komitetu:1 592
% 20.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobrodzień 8 175  1 025  1 025  992  218  21.98
Gorzów Śląski 6 025  763  763  723  147  20.33
Olesno 14 906  2 450  2 450  2 346  357  15.22
Praszka 11 468  2 140  2 140  2 052  502  24.46
Radłów 3 573  377  377  363  35  9.64
Rudniki 6 832  972  972  917  270  29.44
Zębowice 3 067  423  423  381  63  16.54
Ogółem 54 046  8 150  8 150  7 774  1 592  20.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 477 29.96 6.14
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 304 19.10 3.91
ZALEWSKA Anna Elżbieta 183 11.49 2.35
KŁOSOWSKI Sławomir 375 23.56 4.82
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 65 4.08 0.84
MACHAŁEK Marzena Anna 48 3.02 0.62
GIBAS Teresa Jadwiga 18 1.13 0.23
TYNIEC Jacek 33 2.07 0.42
MARCINIAK Wojciech 43 2.70 0.55
CZOCHARA Katarzyna Beata 46 2.89 0.59