A  A+ A+

Miasto Dobrodzień

Dobrodzień
brak 10.55% 11.36% 12.17% 12.98% 13.79% 14.61% 15.42% 16.23% 17.04% 17.85%
danych 11.35% 12.16% 12.97% 13.78% 14.60% 15.41% 16.22% 17.03% 17.84% 18.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 175
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 025
Liczba ważnych kart:1 025
Frekwencja wyborcza:12.54%
Liczba głosów ważnych:992
% głosów ważnych:96.78%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  67  6.75
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  14  1.41
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  55  5.54
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  218  21.98
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  23  2.32
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  27  2.72
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  59  5.95
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  428  43.15
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  101  10.18
  Komitety razem 992  100