A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat prudnicki 

prudnicki
brak 5.45% 5.54% 5.63% 5.72% 5.81% 5.91% 6.00% 6.09% 6.18% 6.27%
danych 5.53% 5.62% 5.71% 5.80% 5.90% 5.99% 6.08% 6.17% 6.26% 6.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 213
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 940
Liczba ważnych kart:7 940
Frekwencja wyborcza:17.18%
Liczba głosów ważnych:7 592
% głosów ważnych:95.62%
Liczba głosów na listy komitetu:428
% 5.64%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biała 8 944  1 057  1 057  1 006  64  6.36
Głogówek 11 060  1 416  1 416  1 339  73  5.45
Lubrza 3 571  665  665  627  39  6.22
Prudnik 22 638  4 802  4 802  4 620  252  5.45
Ogółem 46 213  7 940  7 940  7 592  428  5.64
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 208 48.60 2.74
DOBROSZ Janusz Konrad 17 3.97 0.22
JAKI Patryk Tomasz 126 29.44 1.66
GUTEK Ewa Danuta 20 4.67 0.26
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 7 1.64 0.09
HYLEWICZ Janusz 4 0.93 0.05
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 19 4.44 0.25
KIELKA Wojciech Antoni 12 2.80 0.16
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 12 2.80 0.16
FOJT Artur Czesław 3 0.70 0.04