A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat prudnicki 

prudnicki
brak 5.10% 5.55% 6.01% 6.46% 6.91% 7.37% 7.82% 8.27% 8.72% 9.18%
danych 5.54% 6.00% 6.45% 6.90% 7.36% 7.81% 8.26% 8.71% 9.17% 9.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 213
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 940
Liczba ważnych kart:7 940
Frekwencja wyborcza:17.18%
Liczba głosów ważnych:7 592
% głosów ważnych:95.62%
Liczba głosów na listy komitetu:633
% 8.34%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biała 8 944  1 057  1 057  1 006  57  5.67
Głogówek 11 060  1 416  1 416  1 339  99  7.39
Lubrza 3 571  665  665  627  32  5.10
Prudnik 22 638  4 802  4 802  4 620  445  9.63
Ogółem 46 213  7 940  7 940  7 592  633  8.34
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 188 29.70 2.48
WOŹNIAK Piotr Jan 119 18.80 1.57
KLEPACZ Apolonia Weronika 206 32.54 2.71
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 8 1.26 0.11
PIWCEWICZ Jolanta Anna 19 3.00 0.25
CHADŻY Wojciech 6 0.95 0.08
JANIEC Alicja Jadwiga 8 1.26 0.11
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 11 1.74 0.14
DUDA Katarzyna Beata 50 7.90 0.66
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 18 2.84 0.24