A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat prudnicki 

prudnicki
brak 6.46% 6.73% 6.99% 7.26% 7.52% 7.79% 8.05% 8.32% 8.58% 8.85%
danych 6.72% 6.98% 7.25% 7.51% 7.78% 8.04% 8.31% 8.57% 8.84% 9.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 213
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 940
Liczba ważnych kart:7 940
Frekwencja wyborcza:17.18%
Liczba głosów ważnych:7 592
% głosów ważnych:95.62%
Liczba głosów na listy komitetu:627
% 8.26%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biała 8 944  1 057  1 057  1 006  65  6.46
Głogówek 11 060  1 416  1 416  1 339  122  9.11
Lubrza 3 571  665  665  627  47  7.50
Prudnik 22 638  4 802  4 802  4 620  393  8.51
Ogółem 46 213  7 940  7 940  7 592  627  8.26
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 378 60.29 4.98
DYBALSKI Ireneusz Karol 64 10.21 0.84
PODOLSKA Maja Małgorzata 41 6.54 0.54
RUBIŚ Tomasz Łukasz 10 1.59 0.13
JARZĄBEK Bogusława Hanna 13 2.07 0.17
SZEWCZYK Łukasz Leszek 32 5.10 0.42
KAWKA Karina Anna 30 4.78 0.40
POKRYWKA Jan Tadeusz 28 4.47 0.37
ŁAMBUCKA Maria Anna 6 0.96 0.08
WITCZAK Klaudia Monika 25 3.99 0.33