A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat prudnicki 

prudnicki
brak 16.90% 18.42% 19.94% 21.47% 22.99% 24.51% 26.03% 27.55% 29.08% 30.60%
danych 18.41% 19.93% 21.46% 22.98% 24.50% 26.02% 27.54% 29.07% 30.59% 32.12%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 213
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 940
Liczba ważnych kart:7 940
Frekwencja wyborcza:17.18%
Liczba głosów ważnych:7 592
% głosów ważnych:95.62%
Liczba głosów na listy komitetu:2 127
% 28.02%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biała 8 944  1 057  1 057  1 006  170  16.90
Głogówek 11 060  1 416  1 416  1 339  294  21.96
Lubrza 3 571  665  665  627  179  28.55
Prudnik 22 638  4 802  4 802  4 620  1 484  32.12
Ogółem 46 213  7 940  7 940  7 592  2 127  28.02
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 714 33.57 9.40
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 286 13.45 3.77
ZALEWSKA Anna Elżbieta 134 6.30 1.77
KŁOSOWSKI Sławomir 353 16.60 4.65
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 48 2.26 0.63
MACHAŁEK Marzena Anna 32 1.50 0.42
GIBAS Teresa Jadwiga 18 0.85 0.24
TYNIEC Jacek 22 1.03 0.29
MARCINIAK Wojciech 32 1.50 0.42
CZOCHARA Katarzyna Beata 488 22.94 6.43