A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat strzelecki 

strzelecki
brak 2.22% 2.56% 2.90% 3.24% 3.58% 3.92% 4.26% 4.60% 4.94% 5.28%
danych 2.55% 2.89% 3.23% 3.57% 3.91% 4.25% 4.59% 4.93% 5.27% 5.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 716
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 934
Liczba ważnych kart:8 933
Frekwencja wyborcza:14.02%
Liczba głosów ważnych:8 494
% głosów ważnych:95.09%
Liczba głosów na listy komitetu:281
% 3.31%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Izbicko 4 448  631  631  598  17  2.84
Jemielnica 5 978  612  612  583  20  3.43
Kolonowskie 5 024  596  596  569  32  5.62
Leśnica 6 543  915  915  872  33  3.78
Strzelce Opolskie 26 625  4 278  4 277  4 061  90  2.22
Ujazd 5 143  654  654  617  28  4.54
Zawadzkie 9 955  1 248  1 248  1 194  61  5.11
Ogółem 63 716  8 934  8 933  8 494  281  3.31
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 145 51.60 1.71
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 22 7.83 0.26
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 26 9.25 0.31
SICIŃSKA Lilianna 11 3.91 0.13
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 17 6.05 0.20
MAŁOLEPSZA Magdalena 17 6.05 0.20
DOBRUK Paweł Jan 6 2.14 0.07
PASZYN Paweł Stefan 11 3.91 0.13
ZDZIENICKA Ewa Maria 6 2.14 0.07
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 20 7.12 0.24