A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat strzelecki 

strzelecki
brak 1.15% 1.37% 1.58% 1.80% 2.02% 2.24% 2.45% 2.67% 2.89% 3.10%
danych 1.36% 1.57% 1.79% 2.01% 2.23% 2.44% 2.66% 2.88% 3.09% 3.32%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 716
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 934
Liczba ważnych kart:8 933
Frekwencja wyborcza:14.02%
Liczba głosów ważnych:8 494
% głosów ważnych:95.09%
Liczba głosów na listy komitetu:228
% 2.68%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Izbicko 4 448  631  631  598  15  2.51
Jemielnica 5 978  612  612  583  18  3.09
Kolonowskie 5 024  596  596  569  13  2.28
Leśnica 6 543  915  915  872  10  1.15
Strzelce Opolskie 26 625  4 278  4 277  4 061  135  3.32
Ujazd 5 143  654  654  617  11  1.78
Zawadzkie 9 955  1 248  1 248  1 194  26  2.18
Ogółem 63 716  8 934  8 933  8 494  228  2.68
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 96 42.11 1.13
KUBICA Anna Maria 42 18.42 0.49
NOWAK Bogusław Jerzy 10 4.39 0.12
GÓRNIAK Judyta 18 7.89 0.21
WIDŁAK Artur Fryderyk 11 4.82 0.13
NOWACKA Agata Łucja 12 5.26 0.14
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 3 1.32 0.04
ZAWADZKA Stanisława Natalia 10 4.39 0.12
TABISZ Jacek 12 5.26 0.14
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 14 6.14 0.16