A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat strzelecki 

strzelecki
brak 41.21% 42.59% 43.97% 45.35% 46.73% 48.11% 49.49% 50.87% 52.25% 53.63%
danych 42.58% 43.96% 45.34% 46.72% 48.10% 49.48% 50.86% 52.24% 53.62% 55.01%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 716
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 934
Liczba ważnych kart:8 933
Frekwencja wyborcza:14.02%
Liczba głosów ważnych:8 494
% głosów ważnych:95.09%
Liczba głosów na listy komitetu:4 134
% 48.67%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Izbicko 4 448  631  631  598  313  52.34
Jemielnica 5 978  612  612  583  273  46.83
Kolonowskie 5 024  596  596  569  313  55.01
Leśnica 6 543  915  915  872  393  45.07
Strzelce Opolskie 26 625  4 278  4 277  4 061  2 068  50.92
Ujazd 5 143  654  654  617  282  45.71
Zawadzkie 9 955  1 248  1 248  1 194  492  41.21
Ogółem 63 716  8 934  8 933  8 494  4 134  48.67
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 1 083 26.20 12.75
JAZŁOWIECKA Danuta 2 658 64.30 31.29
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 77 1.86 0.91
SYNOWSKA Alicja 82 1.98 0.97
TUTAJ Jerzy 56 1.35 0.66
BROK Anna 54 1.31 0.64
WALKOWIAK Roman Wiktor 24 0.58 0.28
PICHLA Grażyna Bożena 45 1.09 0.53
KOTAPKA Jan Tomasz 23 0.56 0.27
RUDYK Cezariusz Emanuel 32 0.77 0.38