A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat strzelecki 

strzelecki
brak 14.38% 15.56% 16.73% 17.91% 19.08% 20.26% 21.43% 22.61% 23.78% 24.96%
danych 15.55% 16.72% 17.90% 19.07% 20.25% 21.42% 22.60% 23.77% 24.95% 26.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 716
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 934
Liczba ważnych kart:8 933
Frekwencja wyborcza:14.02%
Liczba głosów ważnych:8 494
% głosów ważnych:95.09%
Liczba głosów na listy komitetu:1 530
% 18.01%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Izbicko 4 448  631  631  598  86  14.38
Jemielnica 5 978  612  612  583  116  19.90
Kolonowskie 5 024  596  596  569  97  17.05
Leśnica 6 543  915  915  872  163  18.69
Strzelce Opolskie 26 625  4 278  4 277  4 061  658  16.20
Ujazd 5 143  654  654  617  98  15.88
Zawadzkie 9 955  1 248  1 248  1 194  312  26.13
Ogółem 63 716  8 934  8 933  8 494  1 530  18.01
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 437 28.56 5.14
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 362 23.66 4.26
ZALEWSKA Anna Elżbieta 180 11.76 2.12
KŁOSOWSKI Sławomir 345 22.55 4.06
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 48 3.14 0.57
MACHAŁEK Marzena Anna 29 1.90 0.34
GIBAS Teresa Jadwiga 31 2.03 0.36
TYNIEC Jacek 34 2.22 0.40
MARCINIAK Wojciech 28 1.83 0.33
CZOCHARA Katarzyna Beata 36 2.35 0.42