A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat bieszczadzki 

bieszczadzki
brak 7.83% 8.31% 8.79% 9.26% 9.74% 10.22% 10.70% 11.18% 11.65% 12.13%
danych 8.30% 8.78% 9.25% 9.73% 10.21% 10.69% 11.17% 11.64% 12.12% 12.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:18 115
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 444
Liczba ważnych kart:3 444
Frekwencja wyborcza:19.01%
Liczba głosów ważnych:3 339
% głosów ważnych:96.95%
Liczba głosów na listy komitetu:278
% 8.33%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czarna 1 943  344  344  333  42  12.61
Lutowiska 1 816  383  383  376  30  7.98
Ustrzyki Dolne 14 356  2 717  2 717  2 630  206  7.83
Ogółem 18 115  3 444  3 444  3 339  278  8.33
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 129 46.40 3.86
WARDA Helena 21 7.55 0.63
KONIECZNY Janusz Kazimierz 49 17.63 1.47
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 4 1.44 0.12
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 16 5.76 0.48
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 11 3.96 0.33
TOFIL Bronisław Tadeusz 6 2.16 0.18
KOZDĘBA Daniel Witold 8 2.88 0.24
JEDNACZ Przemysław 8 2.88 0.24
KOWALSKA Anna Helena 26 9.35 0.78