A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat brzozowski 

brzozowski
brak 1.57% 1.76% 1.94% 2.13% 2.31% 2.50% 2.69% 2.87% 3.06% 3.24%
danych 1.75% 1.93% 2.12% 2.30% 2.49% 2.68% 2.86% 3.05% 3.23% 3.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 054
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 044
Liczba ważnych kart:11 042
Frekwencja wyborcza:20.82%
Liczba głosów ważnych:10 643
% głosów ważnych:96.39%
Liczba głosów na listy komitetu:266
% 2.50%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzozów 21 404  4 491  4 490  4 333  119  2.75
Domaradz 4 865  809  809  795  18  2.26
Dydnia 6 567  1 159  1 159  1 102  26  2.36
Haczów 7 434  1 395  1 395  1 357  28  2.06
Jasienica Rosielna 5 944  1 497  1 496  1 459  50  3.43
Nozdrzec 6 840  1 693  1 693  1 597  25  1.57
Ogółem 53 054  11 044  11 042  10 643  266  2.50
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JAWORSKI Kazimierz 157 59.02 1.48
DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 22 8.27 0.21
KLOC Tomasz 11 4.14 0.10
BIALIK Anna Elżbieta 10 3.76 0.09
MUSZYŃSKA Marta Teresa 23 8.65 0.22
STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 4 1.50 0.04
OCHAB Paweł 4 1.50 0.04
SKOWRON Andrzej Jan 3 1.13 0.03
GUZIK Paulina Anna 20 7.52 0.19
SKOCZOWSKI Paweł Piotr 12 4.51 0.11