A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat brzozowski 

brzozowski
brak 1.64% 2.02% 2.40% 2.78% 3.16% 3.55% 3.93% 4.31% 4.69% 5.07%
danych 2.01% 2.39% 2.77% 3.15% 3.54% 3.92% 4.30% 4.68% 5.06% 5.45%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 054
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 044
Liczba ważnych kart:11 042
Frekwencja wyborcza:20.82%
Liczba głosów ważnych:10 643
% głosów ważnych:96.39%
Liczba głosów na listy komitetu:334
% 3.14%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzozów 21 404  4 491  4 490  4 333  126  2.91
Domaradz 4 865  809  809  795  33  4.15
Dydnia 6 567  1 159  1 159  1 102  33  2.99
Haczów 7 434  1 395  1 395  1 357  74  5.45
Jasienica Rosielna 5 944  1 497  1 496  1 459  24  1.64
Nozdrzec 6 840  1 693  1 693  1 597  44  2.76
Ogółem 53 054  11 044  11 042  10 643  334  3.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 126 37.72 1.18
WARDA Helena 13 3.89 0.12
KONIECZNY Janusz Kazimierz 114 34.13 1.07
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 11 3.29 0.10
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 14 4.19 0.13
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 8 2.40 0.08
TOFIL Bronisław Tadeusz 8 2.40 0.08
KOZDĘBA Daniel Witold 3 0.90 0.03
JEDNACZ Przemysław 1 0.30 0.01
KOWALSKA Anna Helena 36 10.78 0.34