A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat brzozowski 

brzozowski
brak 0.69% 0.86% 1.03% 1.20% 1.37% 1.54% 1.71% 1.88% 2.05% 2.22%
danych 0.85% 1.02% 1.19% 1.36% 1.53% 1.70% 1.87% 2.04% 2.21% 2.39%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 054
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 044
Liczba ważnych kart:11 042
Frekwencja wyborcza:20.82%
Liczba głosów ważnych:10 643
% głosów ważnych:96.39%
Liczba głosów na listy komitetu:166
% 1.56%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzozów 21 404  4 491  4 490  4 333  75  1.73
Domaradz 4 865  809  809  795  19  2.39
Dydnia 6 567  1 159  1 159  1 102  18  1.63
Haczów 7 434  1 395  1 395  1 357  26  1.92
Jasienica Rosielna 5 944  1 497  1 496  1 459  10  0.69
Nozdrzec 6 840  1 693  1 693  1 597  18  1.13
Ogółem 53 054  11 044  11 042  10 643  166  1.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 94 56.63 0.88
STEFANOWICZ Witold 8 4.82 0.08
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 11 6.63 0.10
PAKOSZ Maria 9 5.42 0.08
TOŚ Klaudia Małgorzata 11 6.63 0.10
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 4 2.41 0.04
FURTAK Katarzyna Sabina 6 3.61 0.06
KOZŁOWSKA Aleksandra 12 7.23 0.11
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 11 6.63 0.10