A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat dębicki 

dębicki
brak 2.51% 2.88% 3.25% 3.62% 3.99% 4.36% 4.72% 5.09% 5.46% 5.83%
danych 2.87% 3.24% 3.61% 3.98% 4.35% 4.71% 5.08% 5.45% 5.82% 6.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:108 130
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:24 482
Liczba ważnych kart:24 481
Frekwencja wyborcza:22.64%
Liczba głosów ważnych:23 745
% głosów ważnych:96.99%
Liczba głosów na listy komitetu:1 205
% 5.07%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dębica 38 485  9 641  9 641  9 422  584  6.20
Brzostek 10 393  2 155  2 155  2 038  67  3.29
Czarna 10 192  2 074  2 074  2 005  79  3.94
Dębica 19 614  4 360  4 360  4 224  212  5.02
Jodłowa 4 347  747  746  716  18  2.51
Pilzno 14 146  3 254  3 254  3 156  133  4.21
Żyraków 10 953  2 251  2 251  2 184  112  5.13
Ogółem 108 130  24 482  24 481  23 745  1 205  5.07
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JAWORSKI Kazimierz 277 22.99 1.17
DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 47 3.90 0.20
KLOC Tomasz 47 3.90 0.20
BIALIK Anna Elżbieta 39 3.24 0.16
MUSZYŃSKA Marta Teresa 29 2.41 0.12
STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 16 1.33 0.07
OCHAB Paweł 675 56.02 2.84
SKOWRON Andrzej Jan 31 2.57 0.13
GUZIK Paulina Anna 20 1.66 0.08
SKOCZOWSKI Paweł Piotr 24 1.99 0.10