A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat dębicki 

dębicki
brak 0.98% 1.36% 1.74% 2.12% 2.50% 2.88% 3.25% 3.63% 4.01% 4.39%
danych 1.35% 1.73% 2.11% 2.49% 2.87% 3.24% 3.62% 4.00% 4.38% 4.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:108 130
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:24 482
Liczba ważnych kart:24 481
Frekwencja wyborcza:22.64%
Liczba głosów ważnych:23 745
% głosów ważnych:96.99%
Liczba głosów na listy komitetu:808
% 3.40%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dębica 38 485  9 641  9 641  9 422  449  4.77
Brzostek 10 393  2 155  2 155  2 038  41  2.01
Czarna 10 192  2 074  2 074  2 005  68  3.39
Dębica 19 614  4 360  4 360  4 224  123  2.91
Jodłowa 4 347  747  746  716  0.98
Pilzno 14 146  3 254  3 254  3 156  55  1.74
Żyraków 10 953  2 251  2 251  2 184  65  2.98
Ogółem 108 130  24 482  24 481  23 745  808  3.40
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 504 62.38 2.12
WARDA Helena 42 5.20 0.18
KONIECZNY Janusz Kazimierz 53 6.56 0.22
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 30 3.71 0.13
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 23 2.85 0.10
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 23 2.85 0.10
TOFIL Bronisław Tadeusz 34 4.21 0.14
KOZDĘBA Daniel Witold 41 5.07 0.17
JEDNACZ Przemysław 8 0.99 0.03
KOWALSKA Anna Helena 50 6.19 0.21