A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat dębicki 

dębicki
brak 1.33% 1.68% 2.03% 2.39% 2.74% 3.09% 3.44% 3.79% 4.15% 4.50%
danych 1.67% 2.02% 2.38% 2.73% 3.08% 3.43% 3.78% 4.14% 4.49% 4.85%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:108 130
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:24 482
Liczba ważnych kart:24 481
Frekwencja wyborcza:22.64%
Liczba głosów ważnych:23 745
% głosów ważnych:96.99%
Liczba głosów na listy komitetu:738
% 3.11%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dębica 38 485  9 641  9 641  9 422  341  3.62
Brzostek 10 393  2 155  2 155  2 038  33  1.62
Czarna 10 192  2 074  2 074  2 005  41  2.04
Dębica 19 614  4 360  4 360  4 224  205  4.85
Jodłowa 4 347  747  746  716  13  1.82
Pilzno 14 146  3 254  3 254  3 156  42  1.33
Żyraków 10 953  2 251  2 251  2 184  63  2.88
Ogółem 108 130  24 482  24 481  23 745  738  3.11
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 249 33.74 1.05
STEFANOWICZ Witold 90 12.20 0.38
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 43 5.83 0.18
PAKOSZ Maria 28 3.79 0.12
TOŚ Klaudia Małgorzata 35 4.74 0.15
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 240 32.52 1.01
FURTAK Katarzyna Sabina 15 2.03 0.06
KOZŁOWSKA Aleksandra 26 3.52 0.11
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 12 1.63 0.05