A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat jarosławski 

jarosławski
brak 0.69% 1.32% 1.95% 2.58% 3.21% 3.84% 4.46% 5.09% 5.72% 6.35%
danych 1.31% 1.94% 2.57% 3.20% 3.83% 4.45% 5.08% 5.71% 6.34% 6.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:98 193
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 515
Liczba ważnych kart:23 512
Frekwencja wyborcza:23.95%
Liczba głosów ważnych:22 662
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:485
% 2.14%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jarosław 32 018  7 958  7 958  7 730  171  2.21
Radymno 4 553  1 064  1 063  1 032  72  6.98
Chłopice 4 585  907  907  870  0.69
Jarosław 10 388  2 213  2 213  2 118  54  2.55
Laszki 5 553  1 570  1 570  1 493  17  1.14
Pawłosiów 6 824  1 679  1 678  1 625  26  1.60
Pruchnik 7 742  1 940  1 939  1 858  34  1.83
Radymno 8 969  2 000  2 000  1 912  40  2.09
Rokietnica 3 533  555  555  535  14  2.62
Roźwienica 4 953  1 132  1 132  1 091  10  0.92
Wiązownica 9 075  2 497  2 497  2 398  41  1.71
Ogółem 98 193  23 515  23 512  22 662  485  2.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JAWORSKI Kazimierz 205 42.27 0.90
DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 130 26.80 0.57
KLOC Tomasz 19 3.92 0.08
BIALIK Anna Elżbieta 12 2.47 0.05
MUSZYŃSKA Marta Teresa 19 3.92 0.08
STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 46 9.48 0.20
OCHAB Paweł 11 2.27 0.05
SKOWRON Andrzej Jan 15 3.09 0.07
GUZIK Paulina Anna 17 3.51 0.08
SKOCZOWSKI Paweł Piotr 11 2.27 0.05