A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat jarosławski 

jarosławski
brak 1.97% 2.34% 2.71% 3.09% 3.46% 3.83% 4.20% 4.57% 4.95% 5.32%
danych 2.33% 2.70% 3.08% 3.45% 3.82% 4.19% 4.56% 4.94% 5.31% 5.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:98 193
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 515
Liczba ważnych kart:23 512
Frekwencja wyborcza:23.95%
Liczba głosów ważnych:22 662
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:942
% 4.16%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jarosław 32 018  7 958  7 958  7 730  418  5.41
Radymno 4 553  1 064  1 063  1 032  38  3.68
Chłopice 4 585  907  907  870  30  3.45
Jarosław 10 388  2 213  2 213  2 118  72  3.40
Laszki 5 553  1 570  1 570  1 493  85  5.69
Pawłosiów 6 824  1 679  1 678  1 625  32  1.97
Pruchnik 7 742  1 940  1 939  1 858  37  1.99
Radymno 8 969  2 000  2 000  1 912  56  2.93
Rokietnica 3 533  555  555  535  17  3.18
Roźwienica 4 953  1 132  1 132  1 091  27  2.47
Wiązownica 9 075  2 497  2 497  2 398  130  5.42
Ogółem 98 193  23 515  23 512  22 662  942  4.16
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 302 32.06 1.33
WARDA Helena 40 4.25 0.18
KONIECZNY Janusz Kazimierz 27 2.87 0.12
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 36 3.82 0.16
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 442 46.92 1.95
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 12 1.27 0.05
TOFIL Bronisław Tadeusz 3 0.32 0.01
KOZDĘBA Daniel Witold 21 2.23 0.09
JEDNACZ Przemysław 10 1.06 0.04
KOWALSKA Anna Helena 49 5.20 0.22