A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat jarosławski 

jarosławski
brak 2.61% 3.26% 3.91% 4.56% 5.21% 5.86% 6.51% 7.16% 7.81% 8.46%
danych 3.25% 3.90% 4.55% 5.20% 5.85% 6.50% 7.15% 7.80% 8.45% 9.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:98 193
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 515
Liczba ważnych kart:23 512
Frekwencja wyborcza:23.95%
Liczba głosów ważnych:22 662
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:1 307
% 5.77%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jarosław 32 018  7 958  7 958  7 730  497  6.43
Radymno 4 553  1 064  1 063  1 032  94  9.11
Chłopice 4 585  907  907  870  41  4.71
Jarosław 10 388  2 213  2 213  2 118  127  6.00
Laszki 5 553  1 570  1 570  1 493  39  2.61
Pawłosiów 6 824  1 679  1 678  1 625  102  6.28
Pruchnik 7 742  1 940  1 939  1 858  105  5.65
Radymno 8 969  2 000  2 000  1 912  92  4.81
Rokietnica 3 533  555  555  535  37  6.92
Roźwienica 4 953  1 132  1 132  1 091  76  6.97
Wiązownica 9 075  2 497  2 497  2 398  97  4.05
Ogółem 98 193  23 515  23 512  22 662  1 307  5.77
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZARĘBSKI Waldemar 681 52.10 3.01
MAŁEK Damian Maciej 89 6.81 0.39
JADACH Janusz 24 1.84 0.11
KIDA Grzegorz Aleksander 26 1.99 0.11
BERKOWICZ Bożena Genowefa 25 1.91 0.11
WALICKI Lech Karol 62 4.74 0.27
MRYCZKO Artur Paweł 20 1.53 0.09
OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 16 1.22 0.07
CHOJNACKA Magdalena Marta 24 1.84 0.11
KORWIN-MIKKE Anna 340 26.01 1.50