A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat jarosławski 

jarosławski
brak 0.82% 0.95% 1.08% 1.21% 1.34% 1.48% 1.61% 1.74% 1.87% 2.00%
danych 0.94% 1.07% 1.20% 1.33% 1.47% 1.60% 1.73% 1.86% 1.99% 2.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:98 193
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 515
Liczba ważnych kart:23 512
Frekwencja wyborcza:23.95%
Liczba głosów ważnych:22 662
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:336
% 1.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jarosław 32 018  7 958  7 958  7 730  131  1.69
Radymno 4 553  1 064  1 063  1 032  22  2.13
Chłopice 4 585  907  907  870  15  1.72
Jarosław 10 388  2 213  2 213  2 118  31  1.46
Laszki 5 553  1 570  1 570  1 493  19  1.27
Pawłosiów 6 824  1 679  1 678  1 625  21  1.29
Pruchnik 7 742  1 940  1 939  1 858  16  0.86
Radymno 8 969  2 000  2 000  1 912  22  1.15
Rokietnica 3 533  555  555  535  0.93
Roźwienica 4 953  1 132  1 132  1 091  0.82
Wiązownica 9 075  2 497  2 497  2 398  45  1.88
Ogółem 98 193  23 515  23 512  22 662  336  1.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 161 47.92 0.71
STEFANOWICZ Witold 33 9.82 0.15
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 21 6.25 0.09
PAKOSZ Maria 32 9.52 0.14
TOŚ Klaudia Małgorzata 14 4.17 0.06
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 7 2.08 0.03
FURTAK Katarzyna Sabina 18 5.36 0.08
KOZŁOWSKA Aleksandra 19 5.65 0.08
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 31 9.23 0.14