A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat jasielski 

jasielski
brak 1.45% 2.11% 2.77% 3.43% 4.09% 4.75% 5.41% 6.07% 6.73% 7.39%
danych 2.10% 2.76% 3.42% 4.08% 4.74% 5.40% 6.06% 6.72% 7.38% 8.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:93 974
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:22 773
Liczba ważnych kart:22 768
Frekwencja wyborcza:24.23%
Liczba głosów ważnych:21 989
% głosów ważnych:96.58%
Liczba głosów na listy komitetu:1 235
% 5.62%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jasło 30 345  8 073  8 072  7 823  630  8.05
Brzyska 5 134  1 194  1 193  1 135  27  2.38
Dębowiec 6 861  1 822  1 822  1 763  62  3.52
Jasło 13 454  3 192  3 191  3 095  175  5.65
Kołaczyce 7 142  1 677  1 677  1 606  54  3.36
Krempna 1 605  297  297  275  1.45
Nowy Żmigród 7 567  1 884  1 884  1 823  79  4.33
Osiek Jasielski 4 271  920  919  892  25  2.80
Skołyszyn 10 130  1 910  1 910  1 862  100  5.37
Tarnowiec 7 465  1 804  1 803  1 715  79  4.61
Ogółem 93 974  22 773  22 768  21 989  1 235  5.62
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JAWORSKI Kazimierz 251 20.32 1.14
DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 34 2.75 0.15
KLOC Tomasz 28 2.27 0.13
BIALIK Anna Elżbieta 819 66.32 3.72
MUSZYŃSKA Marta Teresa 20 1.62 0.09
STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 15 1.21 0.07
OCHAB Paweł 7 0.57 0.03
SKOWRON Andrzej Jan 10 0.81 0.05
GUZIK Paulina Anna 31 2.51 0.14
SKOCZOWSKI Paweł Piotr 20 1.62 0.09