A  A+ A+

Powiat jasielski 

jasielski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:93 974
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:22 773
Liczba ważnych kart:22 768
Frekwencja wyborcza:24.23%
Liczba głosów ważnych:21 989
% głosów ważnych:96.58%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jasło 30 345  8 073  8 072  7 823  0.00
Brzyska 5 134  1 194  1 193  1 135  0.00
Dębowiec 6 861  1 822  1 822  1 763  0.00
Jasło 13 454  3 192  3 191  3 095  0.00
Kołaczyce 7 142  1 677  1 677  1 606  0.00
Krempna 1 605  297  297  275  0.00
Nowy Żmigród 7 567  1 884  1 884  1 823  0.00
Osiek Jasielski 4 271  920  919  892  0.00
Skołyszyn 10 130  1 910  1 910  1 862  0.00
Tarnowiec 7 465  1 804  1 803  1 715  0.00
Ogółem 93 974  22 773  22 768  21 989  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne