A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat jasielski 

jasielski
brak 3.27% 3.77% 4.26% 4.76% 5.25% 5.75% 6.24% 6.74% 7.23% 7.73%
danych 3.76% 4.25% 4.75% 5.24% 5.74% 6.23% 6.73% 7.22% 7.72% 8.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:93 974
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:22 773
Liczba ważnych kart:22 768
Frekwencja wyborcza:24.23%
Liczba głosów ważnych:21 989
% głosów ważnych:96.58%
Liczba głosów na listy komitetu:1 550
% 7.05%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jasło 30 345  8 073  8 072  7 823  584  7.47
Brzyska 5 134  1 194  1 193  1 135  57  5.02
Dębowiec 6 861  1 822  1 822  1 763  116  6.58
Jasło 13 454  3 192  3 191  3 095  252  8.14
Kołaczyce 7 142  1 677  1 677  1 606  104  6.48
Krempna 1 605  297  297  275  3.27
Nowy Żmigród 7 567  1 884  1 884  1 823  96  5.27
Osiek Jasielski 4 271  920  919  892  59  6.61
Skołyszyn 10 130  1 910  1 910  1 862  153  8.22
Tarnowiec 7 465  1 804  1 803  1 715  120  7.00
Ogółem 93 974  22 773  22 768  21 989  1 550  7.05
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZARĘBSKI Waldemar 727 46.90 3.31
MAŁEK Damian Maciej 90 5.81 0.41
JADACH Janusz 33 2.13 0.15
KIDA Grzegorz Aleksander 17 1.10 0.08
BERKOWICZ Bożena Genowefa 232 14.97 1.06
WALICKI Lech Karol 78 5.03 0.35
MRYCZKO Artur Paweł 22 1.42 0.10
OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 11 0.71 0.05
CHOJNACKA Magdalena Marta 23 1.48 0.10
KORWIN-MIKKE Anna 317 20.45 1.44