A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat jasielski 

jasielski
brak 0.36% 0.46% 0.56% 0.66% 0.76% 0.86% 0.95% 1.05% 1.15% 1.25%
danych 0.45% 0.55% 0.65% 0.75% 0.85% 0.94% 1.04% 1.14% 1.24% 1.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:93 974
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:22 773
Liczba ważnych kart:22 768
Frekwencja wyborcza:24.23%
Liczba głosów ważnych:21 989
% głosów ważnych:96.58%
Liczba głosów na listy komitetu:218
% 0.99%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jasło 30 345  8 073  8 072  7 823  85  1.09
Brzyska 5 134  1 194  1 193  1 135  0.70
Dębowiec 6 861  1 822  1 822  1 763  19  1.08
Jasło 13 454  3 192  3 191  3 095  31  1.00
Kołaczyce 7 142  1 677  1 677  1 606  19  1.18
Krempna 1 605  297  297  275  0.36
Nowy Żmigród 7 567  1 884  1 884  1 823  14  0.77
Osiek Jasielski 4 271  920  919  892  12  1.35
Skołyszyn 10 130  1 910  1 910  1 862  11  0.59
Tarnowiec 7 465  1 804  1 803  1 715  18  1.05
Ogółem 93 974  22 773  22 768  21 989  218  0.99
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 108 49.54 0.49
STEFANOWICZ Witold 34 15.60 0.15
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 28 12.84 0.13
PAKOSZ Maria 7 3.21 0.03
TOŚ Klaudia Małgorzata 6 2.75 0.03
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 15 6.88 0.07
FURTAK Katarzyna Sabina 6 2.75 0.03
KOZŁOWSKA Aleksandra 9 4.13 0.04
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 5 2.29 0.02