A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat kolbuszowski 

kolbuszowski
brak 1.99% 2.25% 2.52% 2.78% 3.04% 3.31% 3.57% 3.83% 4.09% 4.36%
danych 2.24% 2.51% 2.77% 3.03% 3.30% 3.56% 3.82% 4.08% 4.35% 4.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 123
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 302
Liczba ważnych kart:11 302
Frekwencja wyborcza:22.55%
Liczba głosów ważnych:10 977
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:330
% 3.01%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cmolas 6 378  1 353  1 353  1 307  58  4.44
Kolbuszowa 20 216  5 009  5 009  4 882  97  1.99
Majdan Królewski 7 904  1 691  1 691  1 645  76  4.62
Niwiska 4 715  1 007  1 007  967  40  4.14
Raniżów 5 704  1 278  1 278  1 245  39  3.13
Dzikowiec 5 206  964  964  931  20  2.15
Ogółem 50 123  11 302  11 302  10 977  330  3.01
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOLBA Mieczysław Józef 81 24.55 0.74
KUROWSKA Maria Stanisława 31 9.39 0.28
ZIOBRO Kazimierz Bronisław 143 43.33 1.30
SIEMBIDA Wiesław 9 2.73 0.08
DZIUBIŃSKI Jan 15 4.55 0.14
STRZĘPEK Renata 7 2.12 0.06
URUSKI Piotr Marcin 3 0.91 0.03
SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 13 3.94 0.12
KULIG Irena Dorota 13 3.94 0.12
KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 15 4.55 0.14