A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat kolbuszowski 

kolbuszowski
brak 1.40% 1.51% 1.61% 1.72% 1.82% 1.93% 2.03% 2.14% 2.24% 2.35%
danych 1.50% 1.60% 1.71% 1.81% 1.92% 2.02% 2.13% 2.23% 2.34% 2.45%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 123
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 302
Liczba ważnych kart:11 302
Frekwencja wyborcza:22.55%
Liczba głosów ważnych:10 977
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:205
% 1.87%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cmolas 6 378  1 353  1 353  1 307  32  2.45
Kolbuszowa 20 216  5 009  5 009  4 882  83  1.70
Majdan Królewski 7 904  1 691  1 691  1 645  35  2.13
Niwiska 4 715  1 007  1 007  967  16  1.65
Raniżów 5 704  1 278  1 278  1 245  26  2.09
Dzikowiec 5 206  964  964  931  13  1.40
Ogółem 50 123  11 302  11 302  10 977  205  1.87
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JAWORSKI Kazimierz 121 59.02 1.10
DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 12 5.85 0.11
KLOC Tomasz 13 6.34 0.12
BIALIK Anna Elżbieta 7 3.41 0.06
MUSZYŃSKA Marta Teresa 7 3.41 0.06
STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 7 3.41 0.06
OCHAB Paweł 3 1.46 0.03
SKOWRON Andrzej Jan 9 4.39 0.08
GUZIK Paulina Anna 8 3.90 0.07
SKOCZOWSKI Paweł Piotr 18 8.78 0.16