A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat kolbuszowski 

kolbuszowski
brak 1.82% 2.02% 2.21% 2.41% 2.60% 2.80% 2.99% 3.19% 3.38% 3.58%
danych 2.01% 2.20% 2.40% 2.59% 2.79% 2.98% 3.18% 3.37% 3.57% 3.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 123
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 302
Liczba ważnych kart:11 302
Frekwencja wyborcza:22.55%
Liczba głosów ważnych:10 977
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:329
% 3.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cmolas 6 378  1 353  1 353  1 307  27  2.07
Kolbuszowa 20 216  5 009  5 009  4 882  184  3.77
Majdan Królewski 7 904  1 691  1 691  1 645  30  1.82
Niwiska 4 715  1 007  1 007  967  18  1.86
Raniżów 5 704  1 278  1 278  1 245  38  3.05
Dzikowiec 5 206  964  964  931  32  3.44
Ogółem 50 123  11 302  11 302  10 977  329  3.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 217 65.96 1.98
WARDA Helena 16 4.86 0.15
KONIECZNY Janusz Kazimierz 9 2.74 0.08
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 14 4.26 0.13
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 5 1.52 0.05
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 11 3.34 0.10
TOFIL Bronisław Tadeusz 7 2.13 0.06
KOZDĘBA Daniel Witold 17 5.17 0.15
JEDNACZ Przemysław 5 1.52 0.05
KOWALSKA Anna Helena 28 8.51 0.26