A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat kolbuszowski 

kolbuszowski
brak 6.32% 6.60% 6.88% 7.17% 7.45% 7.73% 8.01% 8.29% 8.58% 8.86%
danych 6.59% 6.87% 7.16% 7.44% 7.72% 8.00% 8.28% 8.57% 8.85% 9.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 123
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 302
Liczba ważnych kart:11 302
Frekwencja wyborcza:22.55%
Liczba głosów ważnych:10 977
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:877
% 7.99%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cmolas 6 378  1 353  1 353  1 307  117  8.95
Kolbuszowa 20 216  5 009  5 009  4 882  446  9.14
Majdan Królewski 7 904  1 691  1 691  1 645  104  6.32
Niwiska 4 715  1 007  1 007  967  64  6.62
Raniżów 5 704  1 278  1 278  1 245  83  6.67
Dzikowiec 5 206  964  964  931  63  6.77
Ogółem 50 123  11 302  11 302  10 977  877  7.99
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZARĘBSKI Waldemar 634 72.29 5.78
MAŁEK Damian Maciej 39 4.45 0.36
JADACH Janusz 15 1.71 0.14
KIDA Grzegorz Aleksander 11 1.25 0.10
BERKOWICZ Bożena Genowefa 8 0.91 0.07
WALICKI Lech Karol 16 1.82 0.15
MRYCZKO Artur Paweł 16 1.82 0.15
OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 4 0.46 0.04
CHOJNACKA Magdalena Marta 10 1.14 0.09
KORWIN-MIKKE Anna 124 14.14 1.13