A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat kolbuszowski 

kolbuszowski
brak 1.40% 1.56% 1.72% 1.87% 2.03% 2.19% 2.35% 2.51% 2.66% 2.82%
danych 1.55% 1.71% 1.86% 2.02% 2.18% 2.34% 2.50% 2.65% 2.81% 2.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 123
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 302
Liczba ważnych kart:11 302
Frekwencja wyborcza:22.55%
Liczba głosów ważnych:10 977
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:217
% 1.98%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cmolas 6 378  1 353  1 353  1 307  39  2.98
Kolbuszowa 20 216  5 009  5 009  4 882  82  1.68
Majdan Królewski 7 904  1 691  1 691  1 645  39  2.37
Niwiska 4 715  1 007  1 007  967  24  2.48
Raniżów 5 704  1 278  1 278  1 245  20  1.61
Dzikowiec 5 206  964  964  931  13  1.40
Ogółem 50 123  11 302  11 302  10 977  217  1.98
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 121 55.76 1.10
STEFANOWICZ Witold 19 8.76 0.17
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 16 7.37 0.15
PAKOSZ Maria 14 6.45 0.13
TOŚ Klaudia Małgorzata 6 2.76 0.05
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 8 3.69 0.07
FURTAK Katarzyna Sabina 4 1.84 0.04
KOZŁOWSKA Aleksandra 12 5.53 0.11
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 17 7.83 0.15