A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat krośnieński 

krośnieński
brak 1.68% 2.52% 3.35% 4.19% 5.02% 5.86% 6.70% 7.53% 8.37% 9.20%
danych 2.51% 3.34% 4.18% 5.01% 5.85% 6.69% 7.52% 8.36% 9.19% 10.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:90 165
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 697
Liczba ważnych kart:19 692
Frekwencja wyborcza:21.85%
Liczba głosów ważnych:19 084
% głosów ważnych:96.91%
Liczba głosów na listy komitetu:1 048
% 5.49%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chorkówka 10 630  2 259  2 259  2 189  115  5.25
Dukla 11 848  2 334  2 333  2 262  120  5.31
Iwonicz-Zdrój 8 632  2 062  2 062  1 995  58  2.91
Jedlicze 12 464  2 394  2 393  2 319  181  7.81
Korczyna 8 934  1 888  1 888  1 824  62  3.40
Krościenko Wyżne 4 341  1 022  1 022  1 010  40  3.96
Miejsce Piastowe 10 978  2 775  2 774  2 676  91  3.40
Rymanów 13 348  3 270  3 268  3 168  318  10.04
Wojaszówka 7 391  1 318  1 318  1 283  57  4.44
Jaśliska 1 599  375  375  358  1.68
Ogółem 90 165  19 697  19 692  19 084  1 048  5.49
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 388 37.02 2.03
WARDA Helena 47 4.48 0.25
KONIECZNY Janusz Kazimierz 465 44.37 2.44
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 27 2.58 0.14
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 33 3.15 0.17
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 20 1.91 0.10
TOFIL Bronisław Tadeusz 9 0.86 0.05
KOZDĘBA Daniel Witold 2 0.19 0.01
JEDNACZ Przemysław 11 1.05 0.06
KOWALSKA Anna Helena 46 4.39 0.24