A  A+ A+

Powiat krośnieński 

krośnieński
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:90 165
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 697
Liczba ważnych kart:19 692
Frekwencja wyborcza:21.85%
Liczba głosów ważnych:19 084
% głosów ważnych:96.91%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chorkówka 10 630  2 259  2 259  2 189  0.00
Dukla 11 848  2 334  2 333  2 262  0.00
Iwonicz-Zdrój 8 632  2 062  2 062  1 995  0.00
Jedlicze 12 464  2 394  2 393  2 319  0.00
Korczyna 8 934  1 888  1 888  1 824  0.00
Krościenko Wyżne 4 341  1 022  1 022  1 010  0.00
Miejsce Piastowe 10 978  2 775  2 774  2 676  0.00
Rymanów 13 348  3 270  3 268  3 168  0.00
Wojaszówka 7 391  1 318  1 318  1 283  0.00
Jaśliska 1 599  375  375  358  0.00
Ogółem 90 165  19 697  19 692  19 084  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne