A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat krośnieński 

krośnieński
brak 3.07% 3.79% 4.52% 5.24% 5.97% 6.69% 7.41% 8.14% 8.86% 9.59%
danych 3.78% 4.51% 5.23% 5.96% 6.68% 7.40% 8.13% 8.85% 9.58% 10.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:90 165
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 697
Liczba ważnych kart:19 692
Frekwencja wyborcza:21.85%
Liczba głosów ważnych:19 084
% głosów ważnych:96.91%
Liczba głosów na listy komitetu:1 458
% 7.64%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chorkówka 10 630  2 259  2 259  2 189  129  5.89
Dukla 11 848  2 334  2 333  2 262  150  6.63
Iwonicz-Zdrój 8 632  2 062  2 062  1 995  151  7.57
Jedlicze 12 464  2 394  2 393  2 319  239  10.31
Korczyna 8 934  1 888  1 888  1 824  137  7.51
Krościenko Wyżne 4 341  1 022  1 022  1 010  104  10.30
Miejsce Piastowe 10 978  2 775  2 774  2 676  234  8.74
Rymanów 13 348  3 270  3 268  3 168  210  6.63
Wojaszówka 7 391  1 318  1 318  1 283  93  7.25
Jaśliska 1 599  375  375  358  11  3.07
Ogółem 90 165  19 697  19 692  19 084  1 458  7.64
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZARĘBSKI Waldemar 791 54.25 4.14
MAŁEK Damian Maciej 81 5.56 0.42
JADACH Janusz 35 2.40 0.18
KIDA Grzegorz Aleksander 35 2.40 0.18
BERKOWICZ Bożena Genowefa 44 3.02 0.23
WALICKI Lech Karol 54 3.70 0.28
MRYCZKO Artur Paweł 29 1.99 0.15
OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 20 1.37 0.10
CHOJNACKA Magdalena Marta 37 2.54 0.19
KORWIN-MIKKE Anna 332 22.77 1.74