A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat krośnieński 

krośnieński
brak 0.69% 0.89% 1.10% 1.30% 1.50% 1.71% 1.91% 2.11% 2.31% 2.52%
danych 0.88% 1.09% 1.29% 1.49% 1.70% 1.90% 2.10% 2.30% 2.51% 2.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:90 165
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 697
Liczba ważnych kart:19 692
Frekwencja wyborcza:21.85%
Liczba głosów ważnych:19 084
% głosów ważnych:96.91%
Liczba głosów na listy komitetu:305
% 1.60%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chorkówka 10 630  2 259  2 259  2 189  22  1.01
Dukla 11 848  2 334  2 333  2 262  61  2.70
Iwonicz-Zdrój 8 632  2 062  2 062  1 995  30  1.50
Jedlicze 12 464  2 394  2 393  2 319  63  2.72
Korczyna 8 934  1 888  1 888  1 824  19  1.04
Krościenko Wyżne 4 341  1 022  1 022  1 010  0.69
Miejsce Piastowe 10 978  2 775  2 774  2 676  32  1.20
Rymanów 13 348  3 270  3 268  3 168  49  1.55
Wojaszówka 7 391  1 318  1 318  1 283  19  1.48
Jaśliska 1 599  375  375  358  0.84
Ogółem 90 165  19 697  19 692  19 084  305  1.60
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 151 49.51 0.79
STEFANOWICZ Witold 38 12.46 0.20
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 34 11.15 0.18
PAKOSZ Maria 14 4.59 0.07
TOŚ Klaudia Małgorzata 18 5.90 0.09
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 7 2.30 0.04
FURTAK Katarzyna Sabina 13 4.26 0.07
KOZŁOWSKA Aleksandra 13 4.26 0.07
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 17 5.57 0.09