A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat leżajski 

leżajski
brak 1.10% 1.23% 1.35% 1.48% 1.60% 1.73% 1.86% 1.98% 2.11% 2.23%
danych 1.22% 1.34% 1.47% 1.59% 1.72% 1.85% 1.97% 2.10% 2.22% 2.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 088
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 243
Liczba ważnych kart:14 243
Frekwencja wyborcza:25.39%
Liczba głosów ważnych:13 829
% głosów ważnych:97.09%
Liczba głosów na listy komitetu:234
% 1.69%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Leżajsk 11 921  3 282  3 282  3 198  75  2.35
Grodzisko Dolne 6 576  1 662  1 662  1 613  38  2.36
Kuryłówka 4 636  947  947  901  15  1.66
Leżajsk 15 830  3 666  3 666  3 549  39  1.10
Nowa Sarzyna 17 125  4 686  4 686  4 568  67  1.47
Ogółem 56 088  14 243  14 243  13 829  234  1.69
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JAWORSKI Kazimierz 145 61.97 1.05
DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 19 8.12 0.14
KLOC Tomasz 13 5.56 0.09
BIALIK Anna Elżbieta 6 2.56 0.04
MUSZYŃSKA Marta Teresa 8 3.42 0.06
STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 6 2.56 0.04
OCHAB Paweł 5 2.14 0.04
SKOWRON Andrzej Jan 4 1.71 0.03
GUZIK Paulina Anna 8 3.42 0.06
SKOCZOWSKI Paweł Piotr 20 8.55 0.14