A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat leżajski 

leżajski
brak 5.33% 5.66% 5.99% 6.32% 6.65% 6.98% 7.31% 7.64% 7.97% 8.30%
danych 5.65% 5.98% 6.31% 6.64% 6.97% 7.30% 7.63% 7.96% 8.29% 8.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 088
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 243
Liczba ważnych kart:14 243
Frekwencja wyborcza:25.39%
Liczba głosów ważnych:13 829
% głosów ważnych:97.09%
Liczba głosów na listy komitetu:920
% 6.65%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Leżajsk 11 921  3 282  3 282  3 198  276  8.63
Grodzisko Dolne 6 576  1 662  1 662  1 613  86  5.33
Kuryłówka 4 636  947  947  901  62  6.88
Leżajsk 15 830  3 666  3 666  3 549  213  6.00
Nowa Sarzyna 17 125  4 686  4 686  4 568  283  6.20
Ogółem 56 088  14 243  14 243  13 829  920  6.65
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZARĘBSKI Waldemar 488 53.04 3.53
MAŁEK Damian Maciej 52 5.65 0.38
JADACH Janusz 12 1.30 0.09
KIDA Grzegorz Aleksander 43 4.67 0.31
BERKOWICZ Bożena Genowefa 12 1.30 0.09
WALICKI Lech Karol 41 4.46 0.30
MRYCZKO Artur Paweł 14 1.52 0.10
OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 22 2.39 0.16
CHOJNACKA Magdalena Marta 19 2.07 0.14
KORWIN-MIKKE Anna 217 23.59 1.57