A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat leżajski 

leżajski
brak 1.47% 1.59% 1.71% 1.83% 1.95% 2.07% 2.19% 2.31% 2.43% 2.55%
danych 1.58% 1.70% 1.82% 1.94% 2.06% 2.18% 2.30% 2.42% 2.54% 2.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 088
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 243
Liczba ważnych kart:14 243
Frekwencja wyborcza:25.39%
Liczba głosów ważnych:13 829
% głosów ważnych:97.09%
Liczba głosów na listy komitetu:296
% 2.14%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Leżajsk 11 921  3 282  3 282  3 198  47  1.47
Grodzisko Dolne 6 576  1 662  1 662  1 613  43  2.67
Kuryłówka 4 636  947  947  901  18  2.00
Leżajsk 15 830  3 666  3 666  3 549  68  1.92
Nowa Sarzyna 17 125  4 686  4 686  4 568  120  2.63
Ogółem 56 088  14 243  14 243  13 829  296  2.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 147 49.66 1.06
STEFANOWICZ Witold 29 9.80 0.21
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 33 11.15 0.24
PAKOSZ Maria 15 5.07 0.11
TOŚ Klaudia Małgorzata 22 7.43 0.16
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 3 1.01 0.02
FURTAK Katarzyna Sabina 7 2.36 0.05
KOZŁOWSKA Aleksandra 22 7.43 0.16
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 18 6.08 0.13