A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat lubaczowski 

lubaczowski
brak 9.59% 11.63% 13.66% 15.70% 17.73% 19.77% 21.81% 23.84% 25.88% 27.91%
danych 11.62% 13.65% 15.69% 17.72% 19.76% 21.80% 23.83% 25.87% 27.90% 29.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 003
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 656
Liczba ważnych kart:9 656
Frekwencja wyborcza:20.54%
Liczba głosów ważnych:9 266
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:1 305
% 14.08%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubaczów 10 402  2 366  2 366  2 294  220  9.59
Cieszanów 6 138  1 334  1 334  1 289  127  9.85
Horyniec-Zdrój 4 191  816  816  782  99  12.66
Lubaczów 7 405  1 342  1 342  1 266  216  17.06
Narol 6 755  1 202  1 202  1 147  149  12.99
Oleszyce 5 335  1 235  1 235  1 165  206  17.68
Stary Dzików 3 668  661  661  641  192  29.95
Wielkie Oczy 3 109  700  700  682  96  14.08
Ogółem 47 003  9 656  9 656  9 266  1 305  14.08
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOLBA Mieczysław Józef 1 064 81.53 11.48
KUROWSKA Maria Stanisława 25 1.92 0.27
ZIOBRO Kazimierz Bronisław 141 10.80 1.52
SIEMBIDA Wiesław 8 0.61 0.09
DZIUBIŃSKI Jan 8 0.61 0.09
STRZĘPEK Renata 8 0.61 0.09
URUSKI Piotr Marcin 10 0.77 0.11
SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 17 1.30 0.18
KULIG Irena Dorota 14 1.07 0.15
KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 10 0.77 0.11