A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat lubaczowski 

lubaczowski
brak 0.88% 1.09% 1.30% 1.50% 1.71% 1.92% 2.13% 2.34% 2.54% 2.75%
danych 1.08% 1.29% 1.49% 1.70% 1.91% 2.12% 2.33% 2.53% 2.74% 2.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 003
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 656
Liczba ważnych kart:9 656
Frekwencja wyborcza:20.54%
Liczba głosów ważnych:9 266
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:188
% 2.03%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubaczów 10 402  2 366  2 366  2 294  64  2.79
Cieszanów 6 138  1 334  1 334  1 289  19  1.47
Horyniec-Zdrój 4 191  816  816  782  17  2.17
Lubaczów 7 405  1 342  1 342  1 266  18  1.42
Narol 6 755  1 202  1 202  1 147  34  2.96
Oleszyce 5 335  1 235  1 235  1 165  22  1.89
Stary Dzików 3 668  661  661  641  1.25
Wielkie Oczy 3 109  700  700  682  0.88
Ogółem 47 003  9 656  9 656  9 266  188  2.03
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JAWORSKI Kazimierz 91 48.40 0.98
DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 35 18.62 0.38
KLOC Tomasz 12 6.38 0.13
BIALIK Anna Elżbieta 12 6.38 0.13
MUSZYŃSKA Marta Teresa 11 5.85 0.12
STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 5 2.66 0.05
OCHAB Paweł 6 3.19 0.06
SKOWRON Andrzej Jan 2 1.06 0.02
GUZIK Paulina Anna 6 3.19 0.06
SKOCZOWSKI Paweł Piotr 8 4.26 0.09