A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat lubaczowski 

lubaczowski
brak 2.35% 2.90% 3.46% 4.01% 4.57% 5.12% 5.67% 6.23% 6.78% 7.34%
danych 2.89% 3.45% 4.00% 4.56% 5.11% 5.66% 6.22% 6.77% 7.33% 7.89%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 003
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 656
Liczba ważnych kart:9 656
Frekwencja wyborcza:20.54%
Liczba głosów ważnych:9 266
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:550
% 5.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubaczów 10 402  2 366  2 366  2 294  181  7.89
Cieszanów 6 138  1 334  1 334  1 289  77  5.97
Horyniec-Zdrój 4 191  816  816  782  40  5.12
Lubaczów 7 405  1 342  1 342  1 266  36  2.84
Narol 6 755  1 202  1 202  1 147  70  6.10
Oleszyce 5 335  1 235  1 235  1 165  83  7.12
Stary Dzików 3 668  661  661  641  47  7.33
Wielkie Oczy 3 109  700  700  682  16  2.35
Ogółem 47 003  9 656  9 656  9 266  550  5.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 197 35.82 2.13
WARDA Helena 20 3.64 0.22
KONIECZNY Janusz Kazimierz 62 11.27 0.67
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 14 2.55 0.15
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 176 32.00 1.90
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 18 3.27 0.19
TOFIL Bronisław Tadeusz 3 0.55 0.03
KOZDĘBA Daniel Witold 7 1.27 0.08
JEDNACZ Przemysław 2 0.36 0.02
KOWALSKA Anna Helena 51 9.27 0.55