A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat lubaczowski 

lubaczowski
brak 5.49% 5.73% 5.98% 6.22% 6.47% 6.71% 6.95% 7.20% 7.44% 7.69%
danych 5.72% 5.97% 6.21% 6.46% 6.70% 6.94% 7.19% 7.43% 7.68% 7.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 003
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 656
Liczba ważnych kart:9 656
Frekwencja wyborcza:20.54%
Liczba głosów ważnych:9 266
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:628
% 6.78%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubaczów 10 402  2 366  2 366  2 294  181  7.89
Cieszanów 6 138  1 334  1 334  1 289  71  5.51
Horyniec-Zdrój 4 191  816  816  782  62  7.93
Lubaczów 7 405  1 342  1 342  1 266  73  5.77
Narol 6 755  1 202  1 202  1 147  91  7.93
Oleszyce 5 335  1 235  1 235  1 165  64  5.49
Stary Dzików 3 668  661  661  641  41  6.40
Wielkie Oczy 3 109  700  700  682  45  6.60
Ogółem 47 003  9 656  9 656  9 266  628  6.78
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZARĘBSKI Waldemar 328 52.23 3.54
MAŁEK Damian Maciej 27 4.30 0.29
JADACH Janusz 18 2.87 0.19
KIDA Grzegorz Aleksander 23 3.66 0.25
BERKOWICZ Bożena Genowefa 9 1.43 0.10
WALICKI Lech Karol 29 4.62 0.31
MRYCZKO Artur Paweł 9 1.43 0.10
OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 9 1.43 0.10
CHOJNACKA Magdalena Marta 11 1.75 0.12
KORWIN-MIKKE Anna 165 26.27 1.78